กระแสน้ำมหาสมุทรและระบบลม

สายพานลำเลียงแห่งมหาสมุทรและกระแสน้ำอุ่น (Gulf Stream) กระแสน้ำมหาสมุทรมีอิทธิพลโดยตรงต่อชีวิตของเรา มันกำหนดสภาพอากาศ ภูมิอากาศ และอีกหลายอย่างของเรา กระแสน้ำมหาสมุทรและระบบลม นำพาความร้อนจากเส้นศูนย์สูตรมาสู่ขั้วโลก และกระบวนการคล้ายกับเครื่องจักรขนาดใหญ่สำหรับภูมิอากาศโลก ในมหาสมุทร มีกระแสน้ำจำนวนมาก สิ่งที่เรียกว่า สายพานลำเลียงแห่งมหาสมุทร คือสิ่งที่สำคัญต่อภูมิอากาศของเรา คำๆ นี้อธิบายการรวบตัวกันของกระแสน้ำ ซึ่งมีผลคือ 4 ใน 5 ของมหาสมุทรโลกแลกเปลี่ยนน้ำระหว่างกัน พวกมันก่อให้เกิดระบบหมุนเวียนระดับโลก สายพานลำเลียงถูกเรียกว่า การไหลเวียนของเทอร์โมฮาไลน์ (Thermohaline Circulation) คำว่า "เทอร์โม" อ้างอิงถึงอุณหภูมิ และคำว่า "ฮาไลน์" สำหรับส่วนที่เป็นเกลือของน้ำ ทั้งสองอย่างกำหนดความหนาแน่นของน้ำในระหว่างที่มวลของน้ำถูกเคลื่อนที่บางส่วนโดยลม แต่โดยหลักแล้วความแตกต่างของความหนาแน่นในมหาสมุทรโลก มีส่วนในการเคลื่อนไหวมากกว่า น้ำอุ่นมีความหนาแน่นน้อยกว่าและลอยขึ้นในขณะที่น้ำเย็นจมลง ความหนาแน่นของน้ำมากขึ้นโดยการที่มีเกลือมากขึ้นด้วย ณ เส้นศูนย์สูตร ความร้อนจากดวงอาทิตย์มีความแรงมากกว่า ซึ่งเป็นผลให้มีการระเหยจำนวนมากและทำให้เกลือให้น้ำมีมากขึ้น และนั่นคือที่ที่กระแสน้ำอุ่นเริ่มต้นขึ้น กระแสน้ำอุ่นสำคัญมากต่อภูมิอากาศยุโรป ความยาวถึง 10,000 กิโลเมตรทำให้นี่คือกระแสน้ำที่ยาวและเร็วที่สุดบนโลก และมันอุ่นมากๆ ที่ความเร็วประมาณ 2 เมตร ต่อ วินาที จะนำพาน้ำ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อ วินาที ไปยังยุโรป และทำให้เกิดลมพัดจากตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ลมค้า (Trade Wind) ผลักดันผิวน้ำอุ่นไปสู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ไปสู่อ่าวเม็กซิโก ที่ๆ อุณหภูมิสูงขึ้นไปถึง 30 องศา เซลเซียส ซึ่งเป็นจุดเลี้ยวของโลกและลมจากทิศตะวันตกจะพากระแสน้ำอุ่นสู่ยุโรปและแยกมันออก ส่วนหนึ่งไหลไปทางใต้ อีกส่วนไปทางตะวันออก สู่ กระแสน้ำคานารี (Canary Current) และส่วนที่สามไหลไปทางเหนือ ที่ซึ่งมันจะปล่อยความร้อนจำนวนมาก ไปทางชั้นบรรยากาศ ทึซึ่งกระน้ำแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Current)

น้ำจะเย็นขึ้นที่ตรงนี้ ปริมาณเกลือและความหนาแน่นจากการระหาย และจะลดลงระหว่างกรีนแลนด์, นอร์เวย์, และไอซ์แลนด์ ทึ่ซึ่งพวกเราจะพบน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในโลก สิ่งที่เรียกว่า ปล่องไฟ (Chimneys) มีความกว้างราว 15 กิโลเมตร และน้ำตกสูงมากถึง 4 พันเมตร น้ำ 17 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือประมาณ 15 เท่าของปริมาณน้ำที่ถูกนำพาโดยแม่น้ำทั้งหมดในโลก สิ่งนี้สร้างน้ำวนอันทรงพลังที่ดึงเข้าน้ำใหม่ๆ ...และคือเหตุผลที่กระแสน้ำอุ่นไหลไปยังยุโรป สิ่งมีชีวิตหลากสายพันธุ์ได้ใช้กระแสน้ำอุ่นเป็นระบบขนส่งสำหรับการเดินทางของพวกมัน จากแคริบเบียนไปยังบริเวณทางเหนือ แต่มันไม่ได้เอาไปเพียงแค่สัตว์เท่านั้น ยังนำพาอากาศอุ่นปริมาณมหาศาลมากับมันด้วย

ถ้าจะสร้างความร้อนในระดับเดียวกันนี้ที่มาสู่ชายฝั่งยุโรป เราต้องการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถึง 1 ล้านแห่ง และนี่คือเหตุผลที่เราเรียกกระแสน้ำอุ่นว่าปั๊มความร้อน ปราศจากมันอุณหภูมิในบริเวณนี้จะเย็นอย่างมาก อย่างน้อย 5 ถึง 10 องศา แทนจะมีทุ่งหญ้าเขียวชอุ่ม เราจะมีหน้าหนาวที่ยาวนานและน้ำแข็งที่จะปกคลุมดินแดนในยุโรป ไม่กี่ปีที่ผ่านมา นักวิทยาศาสาตร์และผู้เชี่ยวชาญในสื่อได้ย้ำ การแสดงออกถึงความกลัวที่กระแสน้ำอุ่นจะหยุดไหล จากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เพราะถ้าขั้วโลกละลาย ประมาณเกือบในน้ำ... ...บริเวณกรีนแลนด์จะลดลง รวมถึงความหนาแน่นของมันด้วย กระแสน้ำแอตแลนติกเหนือจะไม่มีน้ำหนักเพียงพอ และมันจะไม่จมลงอย่างที่เคยในกรณีที่แย่ที่สุด มันจะทำให้กระแสน้ำอุ่น หรือเครื่องปั๊มความร้อนของเราหยุดลง ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศบางท่านคาดการณ์ว่าสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงจะสามารถชดเชยผลกระทบดังกล่าว เรารู้ว่ามันสามารถเป็นเรื่องปกติที่สภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลง เมื่อดูการพัฒนาของโลกในไม่กี่ล้านปีที่ผ่านมา มันจะมีช่วงเวลาของยุคน้ำแข็งและยุคที่อบอุ่น ในยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้าย น้ำท่วมที่เกิดจากน้ำแข็งละลายได้ทำลายกระแสน้ำแอตแตกติกเหนือที่น้ำความร้อนมา ทำให้ซีกโลกทางเหนือกลายเป็นน้ำแข็ง นักวิทยาศาสตร์มีความเห็นแตกต่างกันไปในเรื่องของผลของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ที่มีต่อสายพานลำเลียงแห่งมหาสมุทร แต่มีสิ่งหนึ่งที่มีความชัดเจน เมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ระบบที่ซับซ้อนของกระแสมหาสมุทธและลม ซึ่งเดิมเกือบจะไม่เสถียรตั้งแต่ยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้าย จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เรายังไม่เข้าใจ
ที่มา Kurzgesagt – In a Nutshell Youtube Channel

No comments:

Post a Comment

Popular Posts