ดูดวง ทำนายฝัน ฝันเห็นงูสองตัว

ทำนายฝันเห็นงูสองตัวด้านความรัก
มิตรต่างเพศ จะก่อปัญหาเล็ก ๆน้อย ๆ ให้แก่ท่าน เกือบตลอดระยะเวลา ถ้ายังไม่มีคู่ ระยะนี้ ควรรอไปก่อน ไม่ เหมาะกับการมีคู่รักคู่ครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรพัวพันกับบุคคล ระดับต่ํากว่า จะนําความเดือดร้อนรําคาญมาให้ท่าน โดยเฉพาะ อย่างยิ่งกับคนต่างเพศที่อ่อนอายุกว่า สําหรับผู้ที่มีครอบครัวแล้ว คู่ของท่านมีบทบาทในการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาบางอย่างให้ท่าน อาจเป็นเรื่องการงาน การเงิน หรือปัญหาสุขภาพทำนายฝันเห็นงูสองตัวด้านการงาน
ด้านการงาน มักจะมีคนตั้งตัวเป็นอุปสรรค คู่แข่ง หรือ ก่อปัญหาให้ท่าน ไม่เหมาะแก่การร่วมลงทุน หาผลประโยชน์ หรือ หาผลกําไรร่วมกับผู้หนึ่งผู้ใด เพราะเป็นระยะเวลาที่การลงทุนจะ นําไปสู่การแตกแยกกันในภายหลัง เป็นระยะที่เด็กในปกครอง หรือ บริวารของท่าน แสดงท่าที่ไม่ไว้วางใจ หรือกระด้างกระเดื่อง ท่านจะได้รับการมอบหมายภาระงาน จากหลายด้านหลาย เรื่อง ต้องหอบเอามาทําที่บ้าน มีงานที่ต้องเดินทางออกจากบ้าน หรือห่างบ้านบ่อย ๆ และการเดินทางก็มักไม่สะดวก

ทำนายฝันเห็นงูสองตัวด้านการเงิน
การเงิน ยังไม่ใช่จังหวะที่จะใช้เงินเพื่อซื้อขายทรัพย์สิน ขนาดใหญ่ หรือร่วมลงทุนหาผลประโยชน์ หรือผลกําไรกับผู้ใด แม้แต่เงินแชร์ ก็ไม่ได้ต้นคืน แชร์อาจล้มกลางคัน สูญเสียรายได้ เพราะบริวารเด็ก ๆ ในการปกครอง ทําให้ต้องเสียเงินเพิ่มขึ้น

ทำนายฝันเห็นงูสองตัวด้านสุขภาพและข้อควรระวัง
ท่านอยู่ในช่วงเวลาที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงในระยะนี้ ถ้ารู้ตัวว่า อารมณ์ไม่ปกติ หรือดื่มสุราเมรัย ห้ามออกไปขับขี่ยวดยานพาหนะ หรือควบคุมเครื่องจักรกลเป็นอันขาด อาจมีอาการผิดปกติ ที่ บั้นเอว ท้องน้อย หรือได้รับอุบัติภัยกระทบกระแทกบริเวณบั้นเอว หน้าท้อง ท้องน้อย
ฝันเห็นงู เลขเด็ด เลขเสี่ยงโชค 56, 66, 559, 55, 566, 568

หมายเหตุ การทำนายฝันนี้เป็นการสุ่มจากผลการค้นหา ความแม่นยำในการทำนายขึ้นกับกำลังความคิด กำลังสมาธิและการเลือกคำทำนายของตัวท่านเอง โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านคำทำนาย

ฝันเห็นงู ฝันเห็นงูสีขาว ฝันเห็นงูเหลือม
ฝันเห็นงูเหลือมตัวใหญ่ ฝันเห็นงูเหลือมสีทอง ฝันเห็นงูใหญ่
ฝันเห็นงูตัวใหญ่ ฝันเห็นงูหลายตัว ฝันเห็นงูลาย
ฝันเห็นงูเขียว ฝันเห็นงูเห่า ฝันเห็นงูจงอาง
ฝันเห็นงูจงอางยักษ์ ฝันเห็นงูจงอางเข้าบ้าน ฝันเห็นงูจงอางหลายตัว
ฝันเห็นงูจงอางกัด ฝันเห็นงูจงอางเผือก ฝันเห็นงูจงอางชูคอ
ฝันเห็นงูจงอางตัวใหญ่มาก ฝันเห็นงูจงอางตัวใหญ่สีดำ ฝันเห็นงูแมวเซา
ฝันเห็นงูหลาม ฝันเห็นงูตัวสีฟ้า ฝันเห็นงูตัวสีดำ
ฝันเห็นงูตัวสีแดง ฝันเห็นงูสีทอง ฝันเห็นงูหลายตัว
ฝันเห็นงูสองตัว ฝันเห็นงูเผือก ฝันเห็นงูหลาม
ฝันเห็นงูตัวใหญ่มาก ฝันเห็นงูตัวใหญ่สีดำ ฝันเห็นงูตัวใหญ่หลายตัว
ฝันเห็นพญานาค ฝันเห็นพญานาคตัวใหญ่ ฝันเห็นพญานาคสีทอง
ฝันเห็นพญานาคสีเขียว ฝันเห็นพญานาคสีแดง ฝันเห็นพญานาคเล่นน้ำ
ฝันเห็นพญานาคไล่ตาม ฝันเห็นหงอนพญานาค ฝันเห็นพญานาคสีเงิน
ฝันเห็นพญานาคหลายตัว ฝันเห็นพญานาคพูดได้ ฝันเห็นพญานาคพ่นน้ำ

No comments:

Post a Comment

Popular Posts