ดูดวง ทำนายฝัน ฝันเห็นงูหลาม

ทำนายฝันเห็นงูหลามด้านความรัก
ชีวิตรักของท่าน มีทั้งหวานและขมสลับกันไปมา มักมีเรื่องวิวาทขัดใจกันบ่อย ๆ โดยต่างฝ่ายต่างเลือกที่จะใช้ความรุนแรงเข้าตัดสินปัญหาทั้ง ๆ ที่ยังรักกันอยู่เต็มอก ทําให้ลิ้นกับฟันต้องกระทบกันบ่อย ๆ คู่ครองของท่านอาจมีเหตุป่วยใช้ได้ทุกข์ หรือทําความร้อนใจมาให้ ทําให้จิตใจในเรื่องรักไม่สงบ แต่ก็มีบางรายที่เรื่องรักเรื่องใครก็ดูดี มีความสุข หวังว่าท่านจะอยู่ในกลุ่มหลังนี้ ท่านยังโสด จะมีบุคคลที่มีเสน่ห์ น่ารัก น่าใกล้ชิดมาเกี่ยว ด้วย มีบทบาทต่อการสร้างความสําเร็จที่กําลังจะเกิดขึ้นแก่ท่าน ทําให้ ท่านดูมีเกรด มีระดับดีขึ้นทำนายฝันเห็นงูหลามด้านการงาน
ด้านการงาน จะได้รับการพิจารณาในแง่ดี จากผู้ที่เกี่ยวข้อง จะติดต่อขอร้องเจรจาอะไรกับใคร ก็ได้ผลดีไปหมด ทิศทางการ เปลี่ยนแปลงในทางการงานของท่านกําลังพัฒนาไปในทางที่ดี ท่านอาจได้รับคําชมเชย หรือได้ทรัพย์สินจากการเปลี่ยนแปลงงาน ไปในทางที่ดีนี้ด้วย ใน ไทย

ทำนายฝันเห็นงูหลามด้านการเงิน
ปัญหาความขัดข้อง เดือดร้อนทางการเงิน จะทยอยกันเข้า มาเรื่อย ๆ จนท่านรู้สึกชินชา รายจ่ายต่าง ๆ ที่เข้ามา ท่านมักยาก จะหลีกเลี่ยง หนทางหารายได้พิเศษของท่าน เป็นแบบทุกขลาภ คือต้องดิ้นรนลงมือด้วยตนเอง ต้องอาศัยเวลาและความเหนื่อย ยากเข้าสู้จึงจะได้รับทรัพย์เข้ามา หากมีเจ้าหนี้ จะถูกเร่งรัดหนี้สิน จนตั้งตัวแทบไม่ทัน ทําให้การเงินโดยภาพรวมของท่านลดลงไป บ้าง ถ้าไม่มีเจ้าหนี้ก็เห็นจะไม่เป็นอะไรมาก

ทำนายฝันเห็นงูหลามด้านสุขภาพและข้อควรระวัง
ท่านต้องระวังปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ การถูกทําร้าย ปองร้ายด้วยอาวุธ หากมีศัตรูอยู่แล้ว ต้องระวังตัวเป็นพิเศษ ก็เห็นจะไม่เป็นอะไรมาก ท่านต้องระวังปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ และการถูกทําร้าย ปองภัยด้วยอาวุธ หากมีศัตรูอยู่แล้ว ต้องระวังตัวเป็นพิเศษ อย่าไปไหนมาไหน ถ้าไม่แน่ใจในเรื่องความปลอดภัย นอกจากนั้น พละกําลังของท่านอยู่ในสภาพอ่อนล้า โรคภัยจ้องคุกคาม มีอาการใข้ที่มักขึ้นสูงจนน่ากลัว มีจุดอันตรายจากความร้อนหรือไฟ จึงควรระวังอันตรายจากไฟ หรืออัคคีภัยให้มากเป็นพิเศษ
ฝันเห็นงู เลขเด็ด เลขเสี่ยงโชค 56, 66, 559, 55, 566, 568

หมายเหตุ การทำนายฝันนี้เป็นการสุ่มจากผลการค้นหา ความแม่นยำในการทำนายขึ้นกับกำลังความคิด กำลังสมาธิและการเลือกคำทำนายของตัวท่านเอง โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านคำทำนาย

ฝันเห็นงู ฝันเห็นงูสีขาว ฝันเห็นงูเหลือม
ฝันเห็นงูเหลือมตัวใหญ่ ฝันเห็นงูเหลือมสีทอง ฝันเห็นงูใหญ่
ฝันเห็นงูตัวใหญ่ ฝันเห็นงูหลายตัว ฝันเห็นงูลาย
ฝันเห็นงูเขียว ฝันเห็นงูเห่า ฝันเห็นงูจงอาง
ฝันเห็นงูจงอางยักษ์ ฝันเห็นงูจงอางเข้าบ้าน ฝันเห็นงูจงอางหลายตัว
ฝันเห็นงูจงอางกัด ฝันเห็นงูจงอางเผือก ฝันเห็นงูจงอางชูคอ
ฝันเห็นงูจงอางตัวใหญ่มาก ฝันเห็นงูจงอางตัวใหญ่สีดำ ฝันเห็นงูแมวเซา
ฝันเห็นงูหลาม ฝันเห็นงูตัวสีฟ้า ฝันเห็นงูตัวสีดำ
ฝันเห็นงูตัวสีแดง ฝันเห็นงูสีทอง ฝันเห็นงูหลายตัว
ฝันเห็นงูสองตัว ฝันเห็นงูเผือก ฝันเห็นงูหลาม
ฝันเห็นงูตัวใหญ่มาก ฝันเห็นงูตัวใหญ่สีดำ ฝันเห็นงูตัวใหญ่หลายตัว
ฝันเห็นพญานาค ฝันเห็นพญานาคตัวใหญ่ ฝันเห็นพญานาคสีทอง
ฝันเห็นพญานาคสีเขียว ฝันเห็นพญานาคสีแดง ฝันเห็นพญานาคเล่นน้ำ
ฝันเห็นพญานาคไล่ตาม ฝันเห็นหงอนพญานาค ฝันเห็นพญานาคสีเงิน
ฝันเห็นพญานาคหลายตัว ฝันเห็นพญานาคพูดได้ ฝันเห็นพญานาคพ่นน้ำ

No comments:

Post a Comment

Popular Posts