google.com, pub-6663105814926378, DIRECT, f08c47fec0942fa0 นิทานธรรมชาดก เรื่อง โทษแห่งการทะนงตัว

นิทานธรรมชาดก เรื่อง โทษแห่งการทะนงตัว

นิทานธรรมชาดก เรื่อง โทษแห่งการทะนงตัว

ตัวอย่างนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่า ในครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีนั้น พระโพธิสัตว์เจ้าได้เกิดเป็นราชสีห์อยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่ง ในป่าหิมพานต์ วันหนึ่งราชสีห์ตัวนั้นได้ฆ่ากระบือกิน เวลากินแล้วก็ลงไปดื่มน้ำ ขึ้นจากน้ำแล้วก็กลับมาสู่ถ้ำของตน ขณะที่ราชสีห์เดินมาตามทางนั้น มีสุนัขจิ้งจอกอยู่ข้างหน้าตัวหนึ่ง สุนัขจิ้งจอกตัวนั้นหลบหนีไม่ทัน จึงหมอบลงด้วยความกลัว เมื่อราชสีห์ถามว่าอะไร สุนัขจิ้งจอกก็ตอบว่า ข้าแต่ท่านผู้ประเสริฐ ข้าพเจ้าขอเป็นบ่าวของท่าน ราชสีห์จึงว่า ถ้าอย่างนั้นจงไปด้วยกัน ว่าแล้วจึงพาสุนัขจิ้งจอกไปที่ถ้ำของตน ให้สุนัขจิ้งจอกอยู่ในถ้ำนั้นด้วย ต่อนั้นไปก็นำเนื้อมาเลี้ยงสุนัขจิ้งจอกทุกวัน จนสุนัขจิ้งจอกนั้นมีร่างกายอ้วนพีเพราะกินเดนราชสีห์อย่างบริบูรณ์

วันหนึ่งเกิดมานะขึ้น เข้าไปหาราชสีห์แล้วว่า ข้าแต่ท่านราชสีห์ ข้าพเจ้าเป็นธุระกังวลของท่านมาเป็นนิตยกาล ท่านได้นำมาเลี้ยงข้าพเจ้าเป็นนิตย์ วันนี้ขอท่านจงอยู่ในถ้ำนี้เถิด ข้าพเจ้าจักฆ่าช้างตัวหนึ่งมากินเป็นอาหาร แล้วจักนำมาให้ท่านด้วย ราชสีห์กล่าวว่า ดูก่อนสุนัขจิ้งจอก เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเจ้า เจ้าไม่ได้เกิดในกำเนิดสัตว์ที่ฆ่าช้างกินได้ เราจักฆ่าให้เจ้ากิน ขึ้นชื่อว่าช้างทั้งหลายตัวมันใหญ่ ร่างกายมันสูง เจ้าอย่าเข้าใจผิด เชื่อเราเถิด เมื่อราชสีห์ห้ามอยู่ สุนัขจิ้งจอกก็บรรลือเสียงเห่าสามครั้ง แล้วยืนบนยอดเขา แลดูเชิงเขาเห็นช้างตัวหนึ่งเดินอยู่ทางเชิงเขาจึงโดดไป หมายว่าจะตก ณ กะพองช้าง แต่ได้พลาดกลิ้งตกไปใกล้เท้าช้าง ช้างได้ยกเท้าหน้าขึ้นขยี้บนศรีษะของสุนัขจิ้งจอกแตกเป็นจุณไป มันนอนหายใจแขม่วอยู่ในที่นั้นเอง ช้างก็ได้ร้องส่งเสียงแล้วหนีเขาป่าไปราชสีห์ยืนอยู่บนยอดเขาได้เห็นสุนัขจิ้งจอกถึงซึ่งความตาย เพราะความทะนงตนแล้วจึงกล่าวไว้ดังที่ได้ยกขึ้นแปลไว้แล้วนั้น เมื่อท่านผู้อ่านผู้ฟังเรื่องนี้จบแล้ว ก็จะเห็นได้ตามคำแปลข้างต้นนั้นเด่นชัด และจะเห็นได้ว่า ผู้ที่จะทำอะไร ไม่กะไม่รู้จักประมาณตน ไม่กะกำลังกายกำลังใจ กำลังความคิด หรือกำลังทรัพย์สมบัติของตนให้พอเหมาะพอดีเสียก่อน กับสิ่งที่จะทำนั้นย่อมได้รับโทษทุกขภัย เหมือนกับสุนัขจิ้งจอกตัวนี้ เรื่องนี้เป็นเรื่องสอนให้คนมีอัตตัญญู คือ ความรู้จักตัวของตัว ว่าตัวเรามีชาติ ตระกูล ยศศักดิ์ สมบัติ บริวาร ความรู้คุณธรรมเป็นอย่างไร สมควรที่เราจะทำอย่างนั้นหรือไม่ ทั้งให้มีอัตตัญญุตา คือ ให้รู้จักประมาณ อันได้แก่ให้รู้จักพอดีกับกำลังกาย กำลังใจ กำลังความคิด กำลังทรัพย์สมบัติของตนเป็นต้น

เมื่อคนเราขาดอัตตัญญุตาก็ย่อมทะนงตน ขาดมัตตัญญุตา ก็ย่อมพลาดผลที่มุ่งหวังดังสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นเป็นตัวอย่าง ด้วยว่าสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นมันขาดอัตตัญญุจา คือ มันไม่รู้ว่าตัวของมันมีชาติกำเนิดเป็นสุนัขจิ้งจอก มันขาดมัตตัญญุตา คือ มันขาดความรู้จักประมาณแห่งกำลังกายของมันว่ามันจะมีกำลังกายพอที่จะฆ่าช้างกินได้หรือไม่ มันจึงได้ถึงซึ่งความตายเช่นนั้น เรื่องนี้เป็นเรื่องชี้ให้เห็นว่า คนต่ำชาติต่ำตระกูลซึ่งทะนงตัวจะทำอย่างผู้ที่มีชาติตระกูลสูง ย่อมถึงซึ่งความวิบัติ ย่อมได้รับความเดือดร้อน แต่ว่ายังมีบางคนที่ทะนงตนว่าเราอาจทำสิ่งนั้นๆ ได้ดีกว่าผู้ที่สูงกว่าเราด้วยชาติ ตระกูล ยศ ศักดิ์ สมบัติ บริวาร ความดี แล้วเขาก็พยายามกระทำ บางทีเขาก็จะกระทำสำเร็จได้ แต่ว่าเขาอาจเดือดร้อนในภายหลังก็มี บางทีเขาเองไม่เดือดร้อน แต่ว่าผู้อื่นเดือดร้อนก็มี เราเคยได้เห็นได้ยินเสมอ ที่ผู้น้อยอวดดีกว่าผู้ใหญ่ เห็นว่าผู้ใหญ่โง่กว่าตัว แล้วดูถูกดูหมิ่นผู้ใหญ่ ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะเขาขาดอัตตัญญุตา และมัตตัญญุตา เขามีอัธยาศัยคล้ายกับสุนัขจิ้งจอก หรือเขามีนิสัยคล้ายกับสุกรอวดดีซึ่งขืนสู้กับราชสีห์ฉะนั้น ขออย่าให้กุลบุตรกุลธิดาทั้งหลายถือตามเยี่ยงอย่างสุนัขจิ้งจอกเลย เพราะว่าถ้าถือตามเยี่ยงอย่างสุนัขจิ้งจอกก็ต้องเดือดร้อนในภายหลัง

19 ความฝันที่พบบ่อยที่สุดในโลกและความหมาย

จิตวิทยาความฝัน ฝันถึงประตูหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันเห็นนกฮูกหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันเห็นเรือหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันเห็นปลาวาฬหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันเห็นช็อกโกแลตหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันเห็นดวงดาวหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันถึงงานหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันเห็นช้างหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันเห็นหิมะหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันเห็นนกหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันเห็นทองหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันเห็นผีหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันถึงดาราคนดังเซเลบหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันเห็นปลาโลมาหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ความฝันของการเดินทางหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันถึงหมีหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ความฝันถึงสงครามหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันเห็นฝนหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันเห็นฉลามหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันเห็นวัวกระทิงหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันเห็นจระเข้หมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันเห็นหอยทากหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันเห็นปูหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันว่าช่วยชีวิตใครสักคนหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันเห็นขยะหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันว่าจัดกระเป๋าหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันเห็นหมอกหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันเห็นการผ่าตัดหมายความว่าอย่างไร

จิตวิทยาความฝัน ฝันเห็นเครื่องประดับหมายความว่าอย่างไร

ประวัติหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ ตามรอยหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

ชุ่มฉ่ำรับสงกรานต์ สรงน้ำพระธาตุตามปีเกิดด้วยหัวใจอิ่มบุญ

วิธีตั้งเลขพยากรณ์ ดูดวงตำราพรหมชาติ

ดูดวงตำราพรหมชาติ ปีชวด

ดูดวงตำราพรหมชาติ ปีฉลู

ดูดวงตำราพรหมชาติ ปีขาล

ดูดวงตำราพรหมชาติ ปีเถาะ

ดูดวงทำนายฝัน ความหมายของความฝัน


นิทานนางกากี นิทานนางพิกุลทอง นิทานยอพระกลิ่น
นิทานกระต่ายสามขา นิทานกระเช้าสีดา นิทานเคราะห์ของตาจัน
กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ ทำไมงูเหลือมไม่มีพิษ ทำไมเต่ามีกระดอง
ทำไมจระเข้จึงไม่มีลิ้น ทำไมหมากับแมวไม่ถูกกัน ทำไมนกกะปูดตาแดง
นิทานธรรมชาดก เรื่องย่อละคร ดูดวงทำนายฝัน
กษัตริย์เกาหลี จักรพรรดิกวางสี จักรพรรดิปูยี
ตำนานอโดนิส โจนออฟอาร์ค มู่กุ้ยอิง
จักรพรรดิเนโร พระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 อับราฮัม ลินคอล์น
พระเจ้าซุกจง มาตาฮารี เจ้าฟ้าหญิงบุญรอด
ตำนานธอร์ นิกิต้า ครุสชอฟ สงครามเกาหลี
กำแพงเมืองจีน อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ พระนางเลือดขาว
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ สตีเฟน ฮอว์คิง ลีโอ ตอลสตอย
สตีฟ จ็อบส์ เจ้าพระยาวิชเยนทร์ พระนางมัสสุหรี
สัตว์มีพิษ ไวรัสอีโบลา เอเลี่ยนสปีชี่ส์
กำเนิดจักรวาล กำเนิดดวงอาทิตย์ ระบบสุริยะจักรวาล
ปริศนาของจักรวาล การเดินทางข้ามกาลเวลา สสารและปฏิสสาร
สิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร บิ๊กแบงคืออะไร สัตว์ใกล้สูญพันธุ์
สัตว์น้ำแปลก ปลาแองเกลอร์ สัตว์ดูดเลือด
อันดับงูสวยงาม อนาคอนด้า ตัวอ่อนปลาฉลาม
เห็ดมีพิษ ภัยของยาไอซ์ คลื่นยักษ์สึนามิ
กัญชาปลอดภัย ไวรัสอีโบลา ปรสิตที่น่ากลัว
สาเหตุสึนามิ ทำไมผมร่วง สงครามซีเรีย
ทำลายหลุมดำ โลกของเรา กระแสน้ำทะเล
วิธีทำลายเอกภพ กลไกวิวัฒนาการ ระบบภูมิคุ้มกัน
เล่าเรื่องผี เรื่องสยองขวัญ เรื่องผี
ฆาตกรโหด ฆาตกรต่อเนื่อง ฆาตกรโรคจิต
ผีนานาชาติ ผีปีศาจ พระธุดงค์เจอผี
โจนเบเน็ต คดีเพชรซาอุ เดวิด เบอร์โควิด
ซอว์นี่ บีน ฆาตกรโหดเมืองไทย อลิซาเบธ บาโธรี่
ฆาตกรฆ่าคนมากที่สุด คดีกักขังหน่วงเหนี่ยว คดีวิตถาร
คดีพิศวาสฆาตกรรม ฆาตกรเด็ก คดีฆ่าหั่นศพ
ยโศโฆษาฆาต แจ๊คเดอะริปเปอร์ ฆาตกรต่อเนื่องอินเดีย
เบลล์ กันเนส ยูนาบอมเบอร์ เอล ชาโป
ผีภาคเหนือ ผีภาคอีสาน ผีญี่ปุ่น
เมืองอาถรรพ์ เรื่องเล่าเดอะช็อค มนุษย์กินคน

Popular Posts