รวมดูดวงปี 2561


ดวงคู่สร้างคู่สมตลอดปี 2561
ราศีเมษ (13 เมษายน - 14 พฤษภาคม) ตลอดปี พ.ศ. 2561
ดวงความรัก
ดวงความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
ดวงการงาน
ดวงการเงิน
ดวงอุบัติเหตุ เคราะห์ร้าย อันตราย สุขภาพ

ราศีพฤษภ (วันที่ 14 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน) ตลอดปี พ.ศ. 2561
ดวงความรัก
ดวงความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
ดวงการงาน
ดวงการเงิน
ดวงอุบัติเหตุ เคราะห์ร้าย อันตราย สุขภาพ

ราศีเมถุน (วันที่ 14 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม) ตลอดปี พ.ศ. 2561
ดวงความรัก
ดวงความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
ดวงการงาน
ดวงการเงิน
ดวงอุบัติเหตุ เคราะห์ร้าย อันตราย สุขภาพ

ราศีกรกฎ (วันที่ 15 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม) ตลอดปี พ.ศ. 2561
ดวงความรัก
ดวงความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
ดวงการงาน
ดวงการเงิน
ดวงอุบัติเหตุ เคราะห์ร้าย อันตราย สุขภาพ

ราศีสิงห์ (วันที่ 17 สิงหาคม - 16 กันยายน) ตลอดปี พ.ศ. 2561
ดวงความรัก
ดวงความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
ดวงการงาน
ดวงการเงิน
ดวงอุบัติเหตุ เคราะห์ร้าย อันตราย สุขภาพ

ราศีกันย์ (วันที่ 17 กันยายน - 16 ตุลาคม) ตลอดปี พ.ศ. 2561
ดวงความรัก
ดวงความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
ดวงการงาน
ดวงการเงิน
ดวงอุบัติเหตุ เคราะห์ร้าย อันตราย สุขภาพ

ราศีตุลย์ (วันที่ 17 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน) ตลอดปี พ.ศ. 2561
ดวงความรัก
ดวงความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
ดวงการงาน
ดวงการเงิน
ดวงอุบัติเหตุ เคราะห์ร้าย อันตราย สุขภาพ

ราศีพิจิก (วันที่ 16 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม) ตลอดปี พ.ศ. 2561
ดวงความรัก
ดวงความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
ดวงการงาน
ดวงการเงิน
ดวงอุบัติเหตุ เคราะห์ร้าย อันตราย สุขภาพ

ราศีธนู (วันที่ 16 ธันวาคม - 15 มกราคม) ประจำปี ตลอดปี พ.ศ. 2561
ดวงความรัก
ดวงความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
ดวงการงาน
ดวงการเงิน
ดวงอุบัติเหตุ เคราะห์ร้าย อันตราย สุขภาพ

ราศีมังกร (วันที่ 16 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์) ตลอดปี พ.ศ. 2561
ดวงความรัก
ดวงความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
ดวงการงาน
ดวงการเงิน
ดวงอุบัติเหตุ เคราะห์ร้าย อันตราย สุขภาพ

ราศีกุมภ์ (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม ) ตลอดปี พ.ศ. 2561
ดวงความรัก
ดวงความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
ดวงการงาน
ดวงการเงิน
ดวงอุบัติเหตุ เคราะห์ร้าย อันตราย สุขภาพ

ราศีมีน (วันที่ 14 มีนาคม - 12 เมษายน) ตลอดปี พ.ศ. 2561
ดวงความรัก
ดวงความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
ดวงการงาน
ดวงการเงิน
ดวงอุบัติเหตุ เคราะห์ร้าย อันตราย สุขภาพ